top of page

ניהול תיקים

למידע נוסף

//  ניהול כספים חופשיים בחשבון בנק על שם הלקוח עם שקיפות מלאה  //
//  מקצוענות ויצירתיות בניהול השקעות, בארץ ובחו"ל עם ניסיון של מעל 22 שנה  //
//  שירות ניהול השקעות עצמאי וללא תלות בשום גורם בשוק ההון  //
//  ניהול השקעות ללא שימוש בקרנות נאמנות ומוצרים פיננסים יקרים אחרים  //
//  הטבות משמעותיות בעמלות ני"ע ודמי משמרת בכל הבנקים  //
//  מדיניות ניהול סיכונים גמישה ולא "שבלונית" כמו בבתי ההשקעות  //

//   קשר אישי, ישיר ובלתי אמצעי עם מנהל ההשקעות בפועל  //

bottom of page